sociale veiligheid

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het belangrijk dat een kind kan sporten in een omgeving die vrij is van pesten, vernieling, diefstal, discriminatie, seksueel gerichte aandacht enz. Signaleer je dergelijk gedrag dan is het fijn dat je er met iemand over kunt praten, een vertrouwenspersoon.

 

 

De vertrouwenspersoon treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van onze leden, ouder(s)/verzorger(s) en andere belanghebbende binnen onze Stichting afd. Zwemmen.

 

Voor de functie van vertrouwenspersoon is een vacature ontstaan.  

Voor interesse en verdere informatie voor de functie kun je contact opnemen met de Werkgroep.

 

Vertrouwenspunt Sport & doorverwijzing vertrouwenspersonen NOC*NSF

 

Het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder sexuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Om dit mogelijk te maken is het Vertrouwenspunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembranche. 

 

Heb je vragen of wil je melding doen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, dan kun je contact met hen opnemen via telefoon 0900-2025590. Tarief is  € 0,10 per minuut.