sociale veiligheid

Vertrouwenspersoon

 

Wij vinden het belangrijk dat een kind kan sporten in een omgeving die vrij is van pesten, vernieling, diefstal, discriminatie, seksueel gerichte aandacht enz. Signaleer je dergelijk gedrag dan is het fijn dat je er met iemand over kunt praten, een vertrouwenspersoon.

 

Voor het zwemmen is dit mevrouw Leila Aboujid. Zij is werkzaam voor Versa vrijwilligerscentrale. Leila is maatschappelijk werkster van beroep.

 

Zij is te bereiken op donderdag en vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur

via telefoon 06-49120764 of e-mail 

Vertrouwenspunt Sport & doorverwijzing vertrouwenspersonen NOC*NSF

 

Het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder sexuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Om dit mogelijk te maken is het Vertrouwenspunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembranche. 

 

Heb je vragen of wil je melding doen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, dan kun je contact met hen opnemen via telefoon 0900-2025590. Tarief is  € 0,10 per minuut.