ANBI status

Per 1 januari 2016 heeft de Sportclub een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn donaties voor de donateur aftrekbaar van de belasting. Het RSIN-nummer is 002912673.

 

Wist je dat:

Donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst kunt je opvragen op de manege.