ANBI status

Per 1 januari 2016 heeft de Sportclub een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn donaties voor de donateur aftrekbaar van de belasting.